Kubismus obrazy a architektura: Revoluční umělecké hnutí

Kubismus byl revoluční umělecký směr, který vznikl na počátku 20. století ve Francii. Cílem kubistických umělců, jako byli Pablo Picasso a Georges Braque, bylo rozložit objekty do geometrických tvarů a abstraktních forem.

Odmítali tradiční techniky trojrozměrného ztvárnění vizuálního prostoru a perspektivy. Odklonili se tak od renesančního směru a vyvinuli geometrický styl. Tento styl dal vzniknout novému vnímání moderního světa jako nesourodého a komplexního.

Kubistické obrazy a sochy s náměty, jako jsou hudební nástroje, lidé a krajiny, ovlivnily architekturu svými zjednodušenými geometrickými objemy a prolínajícími se rovinami.

Stručná historie kubismu

Raný kubismus

V raném kubismu se umělci snažili zobrazovat předměty z více úhlů pohledu. Rozkládali předměty do geometrických rovin a faset a opouštěli tradiční renesanční perspektivu. Picassovo dílo Les Demoiselles d'Avignon (1907) způsobilo revoluci v evropském malířství svým expresivním a abstrahovaným stylem.

Les-Demoiselles-dAvignon-PICASSO-Pablo-1907-2-min dílo Les Demoiselles d'Avignon

Analytický kubismus

V letech 1909-1912 se rozvíjel analytický kubismus s monochromatickým a geometrickým stylem zaměřeným na rozčlenění forem. Picassovy a Braquovy obrazy se staly téměř abstraktními a zdůrazňovaly plochý, dvourozměrný povrch plátna. Jejich náměty zahrnovaly hudební nástroje, postavy a zátiší.

Syntetický kubismus

Syntetický kubismus používal techniku koláže s fragmenty novin a tabákových obalů na plátně. Braque a Picasso experimentovali s technikou papier collé, kdy se do obrazu začleňovaly kousky papíru. Tato technika inspirovala další abstrakci a nové způsoby zobrazení vizuálního prostoru. Kubismus dále ovlivnil další avantgardní směry, jako je futurismus.

Pablo Picasso a kubismus

Pionýr kubismu

Kubistický malíř Pablo Picasso byl spolu s Georgesem Braquem průkopníkem kubistického hnutí na počátku 20. století. Picasso vytvořil mnoho proslulých kubistických obrazů, včetně Les Demoiselles d'Avignon z roku 1907. Toto kontroverzní dílo v sobě spojovalo primitivistický a kubistický styl a znamenalo zrod kubismu.

Nový vizuální jazyk

V kubistických obrazech jsou předměty rozděleny a znovu složeny do abstrahované podoby, přičemž předmět je zobrazen z více úhlů pohledu, aby byla znázorněna jeho podstata. Picasso rozbil iluzi renesanční perspektivy v umění. Jeho obrazy zkoumaly nový vizuální jazyk, který způsobil revoluci v evropském malířství a sochařství.

Bohatá kariéra

Během své dlouhé kariéry vytvořil Picasso neuvěřitelných 147 tisíc uměleckých děl mnoha stylů, včetně maleb, kreseb, grafik, soch a keramiky. Ústředním tématem Picassovy tvorby však zůstal po více než deset let kubismus. Jeho kubistické obrazy jsou považovány za nejvlivnější v umění 20. století. Picassovo obrovské dílo ho prosadilo jako nejvýznamnější osobnost umění 20. století.

Kubismus malíři

Dalším průkopníkem kubistického směru byl Georges Braque. Francouzský malíř Georges Braque spolupracoval s Picassem na rozvoji kubistického stylu. Jeho obrazy jako "Domy v L'Estaque" (Maisons à l'Estaque) a "Housle a džbán" (Violon et palette) fragmentovaly formy do faset, aby ukázaly různé úhly pohledu.

Braqueovy kubistické obrazy byly monochromatičtější než Picassovy a používaly úzkou paletu odstínů béžové, šedé a zelené. Picasso a Braque společně způsobili revoluci v evropském malířství a otevřeli dveře abstraktnímu umění.

Georges_Braque,_1908,_Maisons_et_arbre,_oil_on_canvas,_40.5_x_32.5_cm,_Lille_Métropole_Museum_of_Modern,_Contemporary_and_Outsider_Art Domy v L'Estaque (Maisons à l'Estaque)

Kubismus architektura

Vlivný architekt Le Corbusier převzal kubistické principy do své tvorby. Jeho vila Savoye postavená v roce 1931 je projevem kubismu v důrazu na geometrické formy, ploché roviny a lineární prvky. Budova má krabicový tvar, ale je vyvýšena sloupy, které jí dodávají pocit lehkosti a prostoru. Okna jsou uspořádána v pásech, které zdůrazňují krabicovitost budovy.

Villa Savoye Vila Savoye ve Francii

Kubistická architektura kladla důraz na zjednodušené geometrické formy, krabicovité tvary, ploché roviny a lineární prvky, podobně jako kubistické obrazy.

Český kubismus

Kubismus si našel cestu i do české a slovenské architektury. Česká kubistická architektura vznikla v Praze a dalších českých městech kolem roku 1910. Průkopníky českého kubistického stylu byli architekti jako Josef Gočár a Pavel Janák.

josef-gocar-dum-u-cerne-matky-bozi-min Dům U Černé Matky Boží

Do návrhů obytných domů, vil a dalších staveb začlenili kubistické prvky, jako jsou geometrické tvary, šikmé stěny a okna a hranaté výstupky. Kubistická architektura v Praze dala městu jedinečný moderní styl. Na Slovensku se kubistická architektura objevila také kolem roku 1910 a vynikla zejména v Bratislavě.

Kovové dekorace v kubistickém směru

Vliv kubismu se rozšířil nejen na malířství a architekturu, ale i na dekorativní umění. Zejména kovové výrobky se dobře přizpůsobily kubistické estetice.