Lotosový květ - symbol harmonie

Lotosový květ nese v různých náboženstvích a kulturách hluboký spirituální význam. Svou barvou, vůní a tvarem lotosový květ symbolizuje čistotu, znovuzrození, věčnost a duchovnost.

Starověká Symbolika v Indii

V indické kultuře je lotosový květ považován za symbol čistoty a duchovního vzestupu. V hinduismu a buddhismu je často spojován s bohy jako je Brahma, Vishnu a Lakshmi. Lotus vyrůstá z bahna, ale jeho květ vzkvétá nad vodou, což symbolizuje cestu duše k duchovnímu probuzení a transcendentnímu poznání. Tento nádherný květ tak představuje sílu transformace a harmonie.

Čínský symbol

V čínské kultuře je lotosový květ rovněž vnímán jako symbol čistoty a dokonalosti. Představuje harmonii mezi opozicemi, neboť vyrůstá z bahna, ale jeho květ kvete na hladině vody. Často je také spojován s bohy a bohyněmi, jako je Guanyin, buddhistická bohyně milosrdenství. Číňané vnímají lotosový květ jako inspirativní připomínku, že i z nejtemnějších okolností může vzejít něco krásného.

Symbolika v egyptské kultuře

V egyptské kultuře má lotosový květ také výrazný význam. Byl považován za symbol obnovení a nového začátku. Jeho schopnost otevírat a zavírat květ každý den byla interpretována jako symbol vzkříšení a nového života. Lotosový květ v Egyptě tak nese poselství o životním cyklu a neustálém obnovení.

Lotos v buddhismu

Buddha často používal lotosový květ jako symbol při svých učeních. Květ reprezentuje nejen čistotu a dokonalost, ale i schopnost odolávat vlivům světa. Pro buddhisty je tedy tento květ výzvou k duchovní disciplíně a cestě k osvícení.

pexels-jonathan-borba-5333296

Lotosový květ a jeho barvy

Lotosový květ je bohatý na symboliku, přičemž jedním z klíčových prvků jeho významu jsou jeho barvy. Každá barva, kterou tento květ může nabývat, nese specifický význam a hlubokou symboliku v různých kulturách a náboženstvích. 

Bílá barva lotosového květu je často spojována s čistotou a nevinností. Tato barva představuje nezkaženost a spiritualitu, což podtrhuje jeho význam v různých duchovních tradicích. 

Červený lotos může symbolizovat vášeň a lásku, přičemž jeho jasná a výrazná barva vyjadřuje energii a vitalitu. 

Růžový lotos je spojován s naším duchovním rozvojem. Zatímco poupě symbolizuje cestu směrem k osvícení a duchovnímu růstu, plně rozvinutý květ vyjadřuje samotné osvícení.

Fialový lotos se pojí se spiritualitou a ezoterismem.

lotosovy-kvet-barvy-min

Lotosový květ jako dekorace na zeď

Lotosový květ je oblíbeným prvkem v interiérovém designu, a to zejména jako kovová dekorace na zeď. Tato unikátní dekorace Vám díky své symbolice přinese do domova nejen pocit klidu a harmonie, ale i osobitý výraz a atmosféru.